Skip to main content

Kvalitet • Hållbarhet • Tradition

Vidareförädling av svensk skogsråvara sedan 1928

Familjeägd skogs- och träindustri i södra Sverige

I mer än 90 år har vi förädlat den lokala skogsråvaran och producerat svenska trävaror av hög kvalitet. Vi är en av södra Sveriges ledande sågverkskoncerner, och vår verksamhet täcker hela kedjan – från inköp av svensk skogsråvara till färdiga träprodukter.

Så kan vi stötta dig i ditt skogsbruk

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare