Skip to main content

Välkommen till en spännande framtidsbransch

Hos oss på JGA får du en viktig roll i en framtidsbransch. Oavsett om du är en erfaren virkesinköpare, en skicklig sågverksoperatör eller en engagerad administratör, finns det en plats hos oss. Här är möjligheterna många och alla behövs. Vill du bli en av oss?

Lediga tjänster

Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en intressant framtidsbransch. Din kompetens och ditt engagemang behövs!

Identitet och företagskultur

Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt. Vi drivs av en stark entreprenörsanda och du ges goda förutsättningar att utvecklas i din yrkesroll. Här är varje individ och kompetens viktig och våra medarbetare är vår nyckel till framgång. Din kunskap och dina idéer behövs och vi ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med dig.

Vår verksamhet

JGA är en stabil, familjeägd sågverkskoncern med stark lokal förankring. Vår koncern sysselsätter 150 medarbetare och verksamheten bedrivs vid våra anläggningar i Linneryd, Hässleholm, Skruv och Emmaboda. Våra fyra bolag täcker in hela produktionskedjan, från råvaruinköp till färdiga träprodukter. Vår hållbara skogsråvara kommer till största del från lokala skogsägare och våra förädlade trävaror används över hela världen.
Att jobba på JGA

Hållbarhet på JGA

Hållbarhet är en central del i vår företagskultur. Genom att göra medvetna val idag formar vi vår framtid. Vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck, skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare, bidra till ett långsiktigt och hållbart skogsbruk och främja en livskraftig landsbygd. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Studentsamarbeten

Vi samarbetar gärna med dig som student! Oavsett om det handlar om examensarbete, praktik eller andra studieprojekt, så tveka inte att kontakta oss. Tillsammans kan vi utforska nya möjligheter, utvecklas och växa. Maila oss på info@jga.se.

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare