Skip to main content

Vår historia – Vidareförädling av lokal skogsråvara sedan 1928

 • 1928

  Den 28 oktober 1928 grundade Johan Gustaf Andersson sågverket i Linneryd tillsammans med sin fru Olivia. De fick snabbt branschens fulla förtroende. Namnet JGA kommer från Johan Gustaf, och koncernens moderbolag O M Andersson har fått sitt namn från Oliva Matilda Andersson.

  Bild på Johan Gustav Andersson, grundare av JGA

 • 1929

  Produktionen vid anläggningen i Linneryd fortsätter att byggas ut. 1929 installeras sågverkets första hyvel.

 • 1946

  Skruvs Lådfabrik grundas av svågrarna Erik Krondahl och Erik Hennerfelt. En av de första produkterna som tillverkades var glaslådor till Skrufs Glasbruk. Därefter tillverkades under många år drickabackar åt bland annat Banco Bryggerier i Skruv. 

 • 1953

  Virkesexporten påbörjas och vidareförädlade trävaror skeppas på lastbilar från produktionsanläggningen i Linneryd.

  JGA-lastbilar som transporterar virke

 • 1961

  Panna och virkestorkar tas i bruk vid sågverket i Linneryd.

 • 1966

  Emballageverksamheten flyttar till nuvarande plats i Skruv. En mängd olika typer av träemballage och lastbärare fortsätter att utvecklas och produceras.

 • 1970

  Bild på det gamla justerverket vid anläggningen i Linneryd.

  Bild på justerverket vintertid, men istappar hängande ner från taket

 • 1970

  MASAB (JGA Emballage i Emmaboda) grundas 1970 av Magnus Strömberg. Verksamheten var till en början inriktad mot industriservice, men utvecklades under åren till att även omfatta handel med byggmaterial, tillverkning av inredningar och möbler samt byggkonstruktion.

 • 1973

  Klenlinjen vid sågverket i Linneryd byggs.

  Byggnation av klenlinjen vid produktionsanläggningen i Linneryd

 • 1975

  Andra generationen Andersson, Erland och Ingemar, träder in i företaget.

  Bild på tredje generationen Andersson

 • 1975

  Verksamheten för träemballagetillverkning i Skruv förvärvas av nuvarande JGA-koncernen i Linneryd.

 • 1976

  Nya produktionslokaler byggs i Skruv för tillverkning av träemballage.

 • 1978

  JGA firar sitt 50-årsjubileum.

  Bild från JGAs 50-årsfirande.

 • 1985

  Under 80-talet omstruktureras dåvarande MASAB (JGA Emballage i Emmaboda) och tre fristående dotterbolag bildas: MASAB Entreprenad AB, MASAB Mecan AB och MASAB Trä AB. 

 • 1990

  Den första automatiserade produktionslinjen för mer rationell tillverkning av engångspallar anskaffas till produktionen i Skruv.

 • 1991

  Carl-Gustaf, Ing-Marie och Lars-Göran Andersson. Artikel i Smålandsposten den 5 december 1991.

  Bild på tidningsurklipp från Smålandposten med artikel om JGA

 • 2003

  Produktionsytan i Skruv utökas med en ny hall på 1 200 m² till vilken ytterligare två högautomatiserade robotförsedda produktionslinjer anskaffas.

 • 2004

  E-handeln introduceras och trävaror från sågverket börjar säljas även digitalt.

  Bild från virkeslager med två personer som går ut från byggnaden

 • 2004

  Träemballagetillverkningen inom MASAB Trä AB övertas av nuvarande JGA-koncernen.

 • 2007

  Produktionskapaciteten vid sågverket ökar och torkparken byggs ut med ytterligare 2 kanaltorkar och 3 kammartorkar.

 • 2008

  Den andra hyvellinjen installeras vid anläggningen i Linneryd.

 • 2008

  Skruvs Lådfabrik AB och MASAB Emballage AB slås i september 2008 samman och bildar JGA Emballage AB. Båda bolagen var sedan tidigare helägda av JGA-koncernen. JGA Emballage AB kom efter samgåendet att omsätta drygt 40 MSEK och sysselsätta 30 anställda.

 • 2012

  Skånetimmer AB och Skånetimmer Bioenergi AB är nu helägda av OMA-koncernen och blir en integrerad del i koncernens skogsverksamhet.

 • 2013

  Det maskinellsorterade justerverket tas i bruk i Linneryd.

 • 2015

  Flygbild över anläggningen i Linneryd.

  Flygbild över JGAs anläggning

 • 2017

  Hyveln som installerades vid sågverket i Linneryd 1987 ersätts.

 • 2017

  JGA Emballage flyttar hela sin verksamhet till Skruv.

 • 2018

  JGA firar sitt 90-årsjubileum.

 • 2019

  Fjärde generationen Andersson träder in i bolaget.

 • 2022

  Bolagen Skånetimmer, Skånetimmer Bioenergi och JGA Skog går samman och bildar tillsammans inköpsorganisationen JGA Skog AB.

 • 2023

  JGA firar sitt 95-årsjubileum.

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare