Skip to main content

Högkvalitativa träemballage för alla behov

JGA Emballage erbjuder kundanpassade och högkvalitativa träemballage för alla typer av ändamål. Vi är en av södra Sveriges ledande tillverkare av träemballage och från vår moderna produktionsanläggning i småländska Skruv levererar vi kundanpassade lösningar till företag runtom i landet.

Våra emballageprodukter

Vårt breda produktsortiment innefattar allt från lastpallar och lådor till specialdesignade produktdisplayer. Vi producerar både standard- och specialdimensioner, kostnadseffektivt och i rätt tid. Oavsett om det handlar om större, standardiserade serier eller kundanpassade speciallösningar kan vi hjälpa dig. Vi utför också detaljåtgärder såsom hörnkapning, hålborrning eller hålförsänkning.

Produktion av träemballage vid fabriken i Skruv

Erfarenhet och innovation

Med en lång historia inom emballagetillverkning står JGA Emballage för kvalitet och kunnande. I vår produktion blandas tradition och erfarenhet med teknik och innovation. Vår kunskap och vår högautomatiserade produktion säkerställer en effektiv tillverkning och kostnadseffektiva, flexibla lösningar.

Träemballage med kvalitet

För oss handlar allt om kvalitet och precision. Våra medarbetare kontrollerar noggrant produkterna under tillverkningsprocessen för att säkerställa att de uppfyller våra höga kvalitetsstandarder. Mindre produktionsserier, prototyptillverkning, lådor och liknande emballage spikar vi för hand, en process som både gör oss flexibla och visar på vårt omsorgsfulla hantverk.
Hand som håller i granplanta.

Hållbarhet och råvara

Råvaran är hjärtat i våra produkter och vi arbetar aktivt för ett hållbart och långsiktigt brukande av skogens resurser. Vi är lokalt förankrade och vår råvara kommer till största del från privata skogsägare runtom i södra Sverige. Närheten till vårt eget sågverk ger oss en stabil och pålitlig råvaruförsörjning samtidigt som det minimerar vår miljöpåverkan genom minskade transporter. Samtliga biprodukter från vår produktion återvinns som flis.

Träemballage med ISPM 15 KD-märkning

All vår virkesråvara uppfyller Jordbruksverkets krav enligt ISPM 15. Det innebär att alla våra produkter får KD-märkas och kan exporteras över hela världen. Oavsett vart det förekommer kan emballaget identifieras utan medföljande dokument.

Se våra certifikat

Mer information om ISPM 15 finns hos Jordbruksverket.

Kontakta oss för dina emballagebehov

Porträttbild Dragan Petkovic

Dragan Petkovic

Platschef
Porträttbild Niklas Karlsson

Niklas Karlsson

Försäljning / Planering
Porträttbild Fredrik Parai Högfors

Fredrik Parai Högfors

Kundsupport / Planering
Porträttbild Tommy Svensson

Tommy Svensson

Logistik / Underhåll

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare