Skip to main content

Visselblåsare

Vi på JGA vill vara en öppen, ärlig och förtroendefull verksamhet. Skulle det förekomma missförhållanden, oetiskt agerande eller överträdelser av lagar och regler vill vi att detta kommer fram. Samtidigt ska den som rapporterar känna sig trygg i att ärendet hanteras på ett korrekt sätt. Därför har vi en visselblåsarfunktion.

Vi strävar efter en hållbar verksamhet. Vi vill vara del i ett samhälle som tar ansvar, ett samhälle som värnar om framtiden, miljön och människorna. Vi värdesätter öppenhet och står upp för våra värderingar.

Skulle det förekomma oegentligheter såsom lagöverträdelser, sexuella trakasserier eller oetiskt beteende inom vår verksamhet är det viktigt att det kommer fram. Det är också viktigt att det hanteras på ett korrekt sätt. Om du misstänker att någon bryter mot lagar eller regler, eller om någon beter sig på ett oetiskt sätt, vill vi därför att du rapporterar det via vår visselblåsarfunktion.

För att du som rapporterar ska känna dig trygg använder vi oss av en extern aktör; Nordic Whistle. De hanterar våra inkomna ärenden och gör det möjligt för dig som anmäler att vara anonym genom hela processen. Via ett ärendenummer kan du som rapporterar och handläggaren kommunicera anonymt. Handläggaren som hanterar rapporten är inte inblandad i ärendet.

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare