Skip to main content

Vårt långsiktiga åtagande

För oss på JGA handlar hållbarhet om långsiktighet. Genom att sträva efter minskat klimatavtryck, värna om våra medarbetare, främja ett hållbart nyttjande av skogens resurser och bidra till goda levnads- och arbetsvillkor i samhället är vi med och bidrar till en hållbar framtid.

Person som står framför torken där virket kommer ut.

God arbetsmiljö

Våra medarbetare är hjärtat i vår verksamhet. Genom att skapa en sund, trygg och säker arbetsplats för alla, skapar vi förutsättningar för en olycksfri och hälsosam arbetsmiljö där varje individ kan må bra och ges möjlighet att växa.

Minskat klimatavtryck

Vi vet att våra medvetna och hållbara val idag har en direkt påverkan på vår framtid. Genom att minska vårt klimatavtryck och producera förnybara produkter som ersätter mindre hållbara alternativ, kan vi aktivt delta i den gröna omställningen.

Omsorg om skogen

Skogen, med sin biologiska mångfald, är en fantastisk resurs. Genom ett långsiktigt och ansvarsfullt nyttjande av råvaran, där vi använder varje del av trädet, kan vi bidra till friska och livskraftiga skogar, både idag och för kommande generationer.

Virkesinköpare i skogen vid en trave björkstockar.

Levande landsbygd

Vi vill stödja det lokala och ta ansvar för det globala. Alla har rätt till goda levnads- och arbetsvillkor i de samhällen där de verkar. Genom att stötta en levande landsbygd och göra medvetna val i leverantörsleden kan vi aktivt bidra till livskraftiga samhällen.

Lönsam tillväxt

För att aktivt och långsiktigt arbeta med hållbarhetsfrågor är en stabil ekonomisk tillväxt nödvändig. Det ger oss möjlighet att driva fler initiativ och investeringar, och det skapar utrymme att kontinuerligt vidareutveckla vår verksamhet.

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare