Skip to main content

Högkvalitativa trävaror och konstruktionsvirke för byggnation

JGA är din flexibla och pålitliga partner när det gäller högkvalitativa trävaror och konstruktionsvirke. Med över 90 års erfarenhet inom träindustrin erbjuder vi ett brett sortiment av sågade trävaror och hållbara byggnadsmaterial.

Hållbara trävaror staplas för vidare leverans.

Kundanpassade trävaror

Sedan starten 1928 har vi levererat högkvalitativa, sågade och vidareförädlade trävaror från vårt sågverk i Linneryd, Småland. Idag är vi en modern, kunnig och högteknologisk skogsaktör på marknaden. Vårt breda produktsortiment inkluderar allt från hyvlat och sågat konstruktionsvirke till råspont, paneler och byggnadsreglar. 

Vi tillverkar trävaror både i standarddimensioner och specialdimensioner för att passa dina behov och önskemål. Förtroende, långsiktighet och kvalitet är grunden i våra affärsrelationer. Årligen levererar vi 250 000 m3 virke från vårt sågverk, varav 70 % är hyvlat. Produkterna skeppas sedan vidare, både inom Sverige och på export till bland annat Holland, England, Danmark, Polen och USA.

Trävaror som omsorgsfullt kontrolleras i produktionsprocessen

Trävaror av hög kvalitet

Kvalitet har alltid varit ett ledord för oss, och vi är stolta över våra produkter. Våra kunniga medarbetare ser till att varje produkt uppfyller våra höga kvalitetsstandarder. Virket kontrolleras omsorgsfullt genom hela processen, för att säkerställa att vi lever upp till våra kunders höga krav och förväntningar.

Omsorg om skogsråvaran

Råvaran är hjärtat i våra produkter och vi arbetar aktivt för ett hållbart och långsiktigt skogsbruk. Vi är lokalt förankrade och vår råvara kommer till största del från privata skogsägare runtom i södra Sverige. Biprodukter i form av bark, sågspån och kutterspån som uppstår i produktionen omvandlas till förnybart biobränsle. Ett viktigt steg för att maximera nyttjandet av råvaran och minska vårt klimatavtryck.

Hållbarhet och framtid

Hållbarhet innebär för oss att vi värnar om våra medarbetare, samhället, planeten och vår miljö. Vi månar om det lokala, tar hand om vår råvara och strävar efter att minska vårt klimatavtryck.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001, och vi arbetar kontinuerligt med förbättringar i verksamheten, både för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en levande landsbygd.

Standard-
dimensioner

Kundanpassade specialdimensioner och exaktkapade längder tas fram mot beställning.

Gran

 
Tjocklek 16, 22, 47, 63, 75 och 100 mm
Bredd 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 225 och 250 mm
Kvalité o/s V, C24, TR26, VI+, VI, Emballage samt VII
Längder 2,4 – 5,4 m i 30 cm moduler samt 6,0 m vissa dimensioner
Byggnadsreglar I längder om 2,4 eller 2,5 m

Furu

 
Tjocklek 16, 22, 25, 47, 63 och 75 mm
Bredd 75, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 225 och 250 mm
Kvalité o/s, V, C24, VI+, VI, Emballage samt VII
Längder 2,4 – 5,4 m i 30 cm moduler

Kontakta oss

Porträttbild på Jonas Sandborg, JGA

Jonas Sandborg

Ledning / Försäljning
Porträttbild på Annelie Bjuringer, JGA

Annelie Bjuringer

Försäljning
Porträttbild på Per Möcander, JGA

Per Möcander

Försäljning
Porträttbild på Per-Ola Ador, JGA

Per-Ola Ador

Säljkoordinator

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare