Skip to main content
Granplanta som växer i mossan

Beställ dina skogsplantor inför våren

Ska du plantera skog i vår? Då är det dags att beställa dina plantor.

Vi på JGA Skog hjälper dig med beställningen av plantor, och våra skogsvårdsexperter kan ge dig råd kring lämpliga trädslagsval och planteringsmetoder som passar ditt bestånd och markens förutsättningar. Vi väljer alltid högkvalitativa plantor från etablerade leverantörer, allt för att ge din skog de bästa förutsättningarna för en lyckad föryngring.

Varför ska jag förbeställa mina plantor?

  • Säkra ditt val av plantor: Genom att beställa dina plantor i tid säkrar du ditt val av trädslag och sort, vilket skapar optimala förutsättningarna för god tillväxt i framtiden.
  • God planering, bättre utfall: Genom en god framförhållning blir planteringsprocessen smidig och du kan genomföra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Genom framförhållning och god planering kan du gynna tillväxten hos plantorna, vilket så småningom även gynnar avkastningen.

Närbild på tallplanta
Vi hjälper dig med rådgivning och beställning av skogsplantor. 

Kom ihåg markberedningen

För att ge dina föryngringsplantor bästa förutsättningar för lyckad etablering så är markberedningen viktig. Under markberedningen blottas mineraljorden, vilket underlättar för plantorna att rota sig och växa. Markberedningen minskar också konkurrensen från övrig vegetation och förbättrar upptaget av näring och vatten för plantan.

Risken för snytbaggeskador minskar också vid markberedning, samtidigt som temperaturen i marken stiger. Kom ihåg att markberedningen bör utföras i god tid före planteringen för att undvika luftfickor i jorden.

Kontakta oss för beställning av skogsplantor

Kontakta våra skogsvårdsexperter för att göra din beställning. De hjälper dig med rätt plantval och ger dig råd för en lyckad skogsföryngring.

Porträttbild Tobias Andersson

Tobias Andersson 
Smålandsregionen
0470-76 11 15
tobias.andersson@jga.se

Porträttbild Göran Mathiasson

Göran Mathiasson
Skåneregionen
070-528 37 36
goran.mathiasson@jga.se
 

Planera för en lyckad föryngring – beställ dina plantor idag!

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare