Skip to main content

Våra GROT- metoder

Vi på JGA Skog arbetar med två effektiva GROT- metoder för att säkerställa en smidig och gynnsam hantering av biobränslet. Våra välbeprövade processer gör att dina biprodukter från avverkningen kommer till nytta på ett effektivt och hållbart sätt.

Rishög av GROT och energived som ska flisas

GROT-välta i terräng

GROT- välta i terräng innebär att riset samlas ihop och placeras i en hög på hygget i terrängen. Rishögen täcks sedan med skyddande papp. I anslutning till platsen finns också tillräckligt med utrymme för tre till sex containrar. En terränggående skotare utför flisningen på plats och transporterar materialet till containrarna. Därefter levereras de fyllda containrarna till förbrukningsdestinationen.

GROT-välta vid väg

GROT-välta vid väg innebär att riset samlas ihop och placeras i en hög som ligger max två meter från skogsbilvägens kant. Vältan är strategiskt placerad på höger sida av vägens utfartsriktning (om genomfart inte är möjlig). Högen skyddas noggrant med papp tills det är dags att flisa. Flisningen utförs sedan på plats av en specialiserad huggbil med flisningsutrustning. Huggbilen transporterar sedan flisen till förbrukaren.

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare