Skip to main content

Vidareförädling av svensk skogsråvara sedan 1928

JGA är en familjeägd sågverkskoncern med stark lokal förankring. Vår koncern sysselsätter 150 medarbetare och verksamheten bedrivs vid våra anläggningar i Linneryd, Hässleholm, Skruv och Emmaboda. 

Stockar vid sågverket

En familjeägd sågverks- och skogskoncern

I mer än 90 år har vi vidareförädlat den lokala skogen och producerat trävaror av hög kvalitet. Vår erfarenhet och gedigna kunnande återspeglar sig i de långsiktiga och goda relationer vi byggt upp med både lokala skogsägare och kunder. Vi är stolta över vår verksamhet där tradition och erfarenhet går hand i hand med teknik och innovation. Än idag bär våra produkter skeppningsmärket kronan – vårt löfte om hög kvalitet och hållbara produkter.

Att värna det lokala

Merparten av vår råvara kommer från hållbar skog i vårt närområde. Vi arbetar för att främja ett hållbart och långsiktigt skogsbruk i nära dialog med lokala skogsägare. Att stötta lokalsamhället och bidra till en levande landsbygd är viktigt för oss, och vi engagerar oss i flera lokala initiativ och projekt i vårt närområde.

Truck med virke

Global räckvidd

Från våra anläggningar levererar vi årligen 250 000 kubikmeter högkvalitativa, svenska träprodukter vidare till olika delar runtom i världen. Cirka 70 % av våra sågade trävaror exporteras, främst till Nederländerna, Danmark, England, Polen och USA. Våra produkter används inom industrin och på byggarbetsplatser, bland annat som hållbart konstruktionsvirke. Vi levererar också kundanpassade emballagelösningar till en mängd olika branscher runtom i Sverige, och vårt biobränsle kommer till nytta i lokala fjärrvärmeanläggningar.

Hållbarhet – ett långsiktigt åtagande

Genom att göra medvetna val idag påverkar vi vår framtid. Vi strävar efter att minimera vårt klimatavtryck, skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare, nyttja skogens resurser på ett klokt sätt och främja goda arbets- och levnadsvillkor för alla. Vårt koncernövergripande ledningssystem tillsammans med våra rutiner och policys guidar oss på vägen.

Vår historia

Vår historia sträcker sig tillbaka till 1928 när Johan Gustaf Andersson och hans hustru Olivia startade sitt första sågverk i Linneryd. Året därpå installerades den första hyveln, och på den vägen är det. I 95 år har JGA förädlat den lokala, svenska skogsråvaran. Än idag är företaget familjeägt och verksamheten drivs idag av fjärde generationen Andersson.

Koncernen

Verksamheten i JGA-koncernen täcker hela produktionskedjan; från inköp av lokal skogsråvara till produktion och vidareförädling av trävaror, biobränslehantering och emballagetillverkning.

Koncernen består av:

  • O M Andersson AB: Moderbolag i koncernen
  • J G Anderssons Söner AB: Sågverk, tillverkning och försäljning av förädlade trävaror
  • JGA Skog AB: Inköp av hållbar skogsråvara
  • JGA Emballage AB: Tillverkning och försäljning av kundanpassade emballageprodukter

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare