Skip to main content
Bild på stockar / virkesförsäljning

Förtroende och personlig kontakt viktigt vid virkesförsäljning

Vad får en skogsägare att välja en specifik köpare av virke?

Vi har pratat med tre lokala skogsägare som valt att sälja sitt virke till oss på JGA Skog. De är alla eniga i att den personliga kontakten är viktig, och enligt dem spelar relationen mellan skogsägare och virkesinköpare en avgörande roll. Det handlar inte bara om att erbjuda konkurrenskraftiga priser, utan minst lika mycket om att vara lyhörd och bygga förtroendefulla relationer. Det ska också vara en enkel och smidig kommunikation mellan skogsägare och virkesinköpare.

Tre skogsägare om varför de valt att sälja sitt virke till JGA Skog

Kristina Gerdin och Jan-Olof Gustavsson

Skogsägare framför virkestrave
Kristina Gerdin och Jan-Olof Gustavsson har sålt leveransvirke till JGA.

Förra året sålde Kristina och Jan-Olof sitt leveransvirke till JGA Skog för första gången. De var mycket nöjda genom hela processen. ”Virkesinköparen var väldigt tillmötesgående och vi fick ett bra bud,” berättar de.

De framhåller särskilt vikten av att bli väl bemötta, även som mindre skogsägare, vilket de upplevde att de blev. Att känna förtroende för virkesinköparen, tillsammans med bra pris och bemötande, var avgörande för deras val.

Leif Danielsson

Leif Danielsson har länge sålt virke till JGA.

Leif har en lång relation med JGA och har sålt sitt virke till JGA Skog sedan tiden före stormen Gudrun, runt år 2004.

”Kontakten med virkesinköparen är viktig, och det är av de främsta anledningarna till att jag fortsätter sälja till JGA Skog,” säger han. Han uppskattar bland annat den enkla och smidiga kommunikationen och att JGA köper in många olika sortiment.

Mikael Bengtsson

Mikael Bengtsson uppskattar småskaligheten.

Mikael har lång erfarenhet som egenföretagare och uppskattar småskaligheten hos JGA. ”Jag kör själv skördare och har egen erfarenhet av skogsbruk. Nu är jag inne på mitt tredje eller fjärde år som leverantör till JGA Skog,” berättar han.

För Mikael är kontakten och kommunikationen med virkesinköparen avgörande, och han är mycket nöjd med hur samarbetet fungerat under åren.

Är du också skogsägare och vill komma i kontakt med JGA Skog?

Här hittar du din lokala virkesinköpare och kontaktuppgifter ->

Mer om JGA Skog ->

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare