Skip to main content

Nu lanserar vi Min Skog – tjänsten för dig som skogsägare

Nu kan du som skogsägare enkelt få en översikt över dina uppdrag hos oss via vår nya leverantörsweb Min Skog. Tjänsten är kostnadsfri och du registrerar dig med BankID.

Nu blir det enklare att ta del av inmätta volymer och avräkningar. Genom att logga in på dina sidor i Min Skog får du enkelt en översikt över dina uppdrag hos oss. Du ser löpande inmätta volymer, avräkningar och sparad dokumentation, och du kan ta del av skogsbruksplanen för din fastighet.
I Min Skog kan du:

  • Följa dina uppdrag
  • Få löpande information om inmätta volymer
  • Ta del av avräkningar
  • Se sparad dokumentation
  • Se karta över din skogsfastighet
  • Se din skogsbruksplan

Besök minskog.jga.se och registrera dig med BankID. Tjänsten är helt kostnadsfri.

Kontakta din lokala virkesinköpare om du har frågor eller om du saknar BankID.

Via leverantörswebben Min Skog får du enkelt en översikt över dina uppdrag hos oss.

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare