Skip to main content

100% återvunnen virkesfolie ger minskat klimatavtryck

Nu tar vi ytterligare ett steg mot en mer hållbar framtid. Genom att använda emballage tillverkat av 100% återvunnet PCR-material i vårt justerverk kan vi minska vårt totala klimatavtryck.

Ett minskat klimatavtryck och långsiktig hållbarhet är något vi på JGA alltid strävar efter. Därför använder vi nu emballagematerialet T-REUSE som virkesfilm i vårt justerverk.

T-REUSE är en film för virkesfolie tillverkad av PCR, vilket är ett 100% återvunnet material. PCR står för Post-Consumer och innebär att materialet är tillverkat av avfall från exempelvis hushåll eller från industrin. Detta är material som historiskt sett ofta förbränts och därigenom lämnat stora utsläpp av växthusgaser efter sig. Genom att återvinna materialet kan vi minska utsläppen och vi ger även materialet en längre livslängd.

Tillsammans kan vi minska vårt totala klimatavtryck och verka för en mer hållbar framtid!

Peter Lennartsson på JGA tar emot intyget från Tommy Andersson på T-Emballage.

T-REUSE levereras av T-Emballage. Läs mer om T-REUSE virkesfolie på deras hemsida.

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare