Skip to main content
Matematikworkshop Smartmatte på Dackeskolan

JGA deltog under matematikworkshop på Dackeskolan

Under veckan deltog vår VD Claes i Dackeskolans matematikworkshop Smartmatte. Syftet med workshopen är att ge eleverna en större koppling till arbetslivet och under dagen fick eleverna bland annat räkna på virkesvolym.

Under veckan anordnade Dackeskolan i Tingsryd en matematikworkshop för 100 elever i årskurs 8. Det övergripande syftet med workshopen är att eleverna ska komma i kontakt med näringslivet och att påvisa hur matematik kan användas på olika sätt i arbetsrelaterade sammanhang.

De olika matematiska problemen knyts till olika branscher, och under workshopen är representanter från näringslivet med och hjälper eleverna att lösa uppgifterna. Bland annat fick eleverna under dagen räkna på virkesvolym och m3fub.

”Det var en mycket givande dag. Engagemanget från eleverna var stort och mycket frågor kom upp. Det är verkligen inspirerande att se elevernas nyfikenhet och att höra deras funderingar,” säger Claes Andersson, VD för JGA.

Tack till Dackeskolans elever och personal för en givande dag!

Claes, VD på JGA, presenterade företaget för åttondeklassarna på Dackeskolan.
Claes, VD på JGA, presenterade företaget för åttondeklassarna på Dackeskolan.

 

Matematikworkshop Smartmatte på Dackeskolan
Under workshopen fick eleverna lösa praktiska matematikuppgifter kopplat till virkesvolym.

© Copyright JGA | Integritetspolicy | Visselblåsare